گفتگوی حضرت ابالفضل با زائران اربعین با زیر نویس فارسی
عاشقان اربعین نزدیک است
دیدار ارباب نزدیک است
کاش این بار
بیام و برنگردم